Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.
Morový sloup
Roku 1690 tady povstal velký mor, kterým byly pohubeny dvě třetiny obyvatelstva. Aby toto zlo bylo odvráceno, byl na Horním náměstí zřízen sloup k uctění neposkvrněného početí Panny Marie.
 
Sloup byl postaven na místě pranýře z peněz bohatého měšťana a mecenáše dr. Jakuba Jindřicha Kielmanna. Autory byli J. a A. Braschové, sochy jsou většinou dílem A. Laghiho: na vrcholu sloupu je „Immaculata" (Panna Marie Neposkvrněná), na nárožích podstavce sv. František Xaverský. sv. Josef, sv. Šebestián a sv. Jakub.

O projektu  |  Napište nám  |  Facebook