Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.
Historie hostinců v Jihlavě
Historie jihlavských hostinců spadá až do 14. století, kdy je doložen první jihlavský pivovar na místě dnešního Grand Hotelu. Právovárečných domů postupně přibývalo, stejně tak jako prodejců vína. Pivo nejdříve měšťané čepovali ve svém domě, sudy skladovyla ve skepích, což vedlo ke vzniku jihlavských podzemních chodeb. Postupně však radnice začala výrobu omezovat a začaly vznikat hostince, jejiž největší rozmach spadá do 16. století. K největším jihlavským hospodám se v 16. století řadil Strubikhův hostinec na náměstí, který stával do roku 1626, kdy uvolnil místo prozatimnímu jezuitskému kostelu a v 80. letech 17. století zde vyrostla honosná barokní stavba kostela sv. Ignáce.

Další oblíbený a věhlasný hostinec se nacházel na dolním náměstí a nazýval se U Zlatého lva, název získal podle domovního znamení s motivem lva na portálu domu. Po zrušení Strubikhova hostince se ze Zlatého lva stává hotel a do konce 18. století, kdy do budovy přesídlila pošta, se zde vystřídalo mnoho významných hostů, ať se jedná o císařské generály, nebo hraběte z Lobkovic a mnoho dalších osobností. Po vzniku pošty, která zde sloužila do roku 1874 se hostinec přestěhoval do vedlejší budovy kde hostil své návštěvníky ještě v polovině minulého století.

Na protější straně náměstí stával hostinec U Zlaté hvězdy a o kousek výše dodnes stojí hostinec U Tří knížet. Pod tímto názvem je podnik znám od roku 1825, před tím nesl pojmenování U divokého muže a to od doby svého založení v roce 1540. 
 
Hotel u Tří Knížat
 
Do hostinců uvnitř města zavítali spíše bohatší měšťané a obchodníci. Pro chudší občany byly určeny zájezdní hostince na jihlavských předměstích. Na Špitálském předměstí to byl hostinec U Černého orla, který stával pod dnešním domem kultury. Naproti němu se nacházel hostinec U Labutě (Schwane). Na brtnickém předměstí to byl hostinec Na Slunci. Směrem na Tábor to byl hostinec Na Holubníku, na jehož místě byl později vybudován proslulý hotel Czap a dne se zde nachází Dělnický dům. Kousek dál směrem od města to byl hostinec U Trucbáby, jehož pobořenou budovu bylo možno ještě v 60. letech minulého století vidět naproti Masarykovy školy, na jejímž místě se ještě před sto lety nacházel Cihlářský rybník. Název Trucbába je odvozen o pověsti o vzpouře žen, kterým městská rada zakázala nosit španělské límce.
 
24. 11 1864 byl slavnostně otevřen honosný novorenesanční hotel Czap na místě letitého hostince Na Holubníku. jméno hotel získal podle jeho stavitele, movitého jihlavského podnikatele F. G. Czapa. Hotel se pyšnil největším slavnostním sálem ve městě, kde se konala řada koncertů, plesů, divadelních představení a dalších akcí. Koncertoval zde ještě jako student hudební skladatel Gustav Mahler. Dvojposchoďová budova na Svatojánském náměstí, která dominovala celému Panenskému předměstí nabízela 21 vytápěných pokojů s kachlovými kamny, velký sál a hostinec. Hotel postupně měnil svůj název, nejdříve na Morawetz, poté Jihlavský dvůr a v roce 1940 zde vznikl Německý dvůr. Po roce 1945 budova připadla KSČ a ta zde vytvořila třetí jihlavský Dělnický dům a v 50. letech zde fungoval Dům osvěty, nekolik  kanceláří, slavnostní sál a restaurace, která zde sloužila až do roku 1993, kdy katastrofální stav budovy znemožnil její další fungování. Po zdařilé rekonstrukci budova opět září novotou a slavnostní sál opět vybízí k tanci a poslechu. Bývalá konírna byla přeměněna na prostornou restauraci a v přízemí se našlo místo i pro cukrárnu.
 
V druhé polovině 19. století je na náměstí otevřena na rohu náměstí a Farní ulice proslulá německá kavárna Simader. Další kavárna Cafe Central se nacházela na místě dnešní spořitelny na Masarykově náměstí, tehdy ještě v nížším dvojpodlažním domě s předzahrádkou a zdobenými interiéry, kde fungovala do roku 1914, kdy došlo k přestavbě na secesní dům pro spořitelnu. V letech 1904-1905 na rohu dnešní  Komenského a Husovy ulice vzniká podle návrhu V. Zeizingera secesní stavba Grand Hotelu. Dále ve městě funguje hotel Besední dům, Zlatá hvězda a přetrvává Hotel u Tří Knížet. Na horní části náměstí se již v 1. polovině 20. století nacházela moderní kavárna Passage a na Špitálské třídě (Komenského) kavárna Corso. Další restaurace se nacházela v domě Legionářů nebo v pivovaru. Velký počet hospod vznikl za období socialismu, ale přežilo jich jen pár např. Plzeňská, Plechanda, Tři knížata, Sklípek apod. Z kaváren zůstala pouze Slavie, ze které se stala herna a stále funguje i mléčný bufet na náměstí. V 70. letech se hospody řadily do pět cenových kategorií a jihlavské podniky zaujímaly 2 - 4 kategorii. Nejluxusnější jihlavská  restaurace 2. kategorie ze totality se nacházela v Grand Hotelu.
O projektu  |  Napište nám  |  Facebook